facebook.com/used.vn.q8
1 / 2

Nút Foam Bọt Biển Tai Nghe

... Giá sốc online

Giá: 48.750đ 65.000đ 25%

Giá: 48.750đ 65.000đ 25%

Giá: 48.750đ 65.000đ 25%

Giá: 48.750đ 65.000đ 25%

Loại:
Bọt biển - S

48.750đ

Bọt biển - M

48.750đ

Bọt biển - L

48.750đ

Bọt biển Trắng - M

48.750đ

Khuyến mãi: Chương trình khuyến mãi tại Website
  • Giá đã được giảm trực tiếp vào giá bán. Áp dụng giá cho đến khi có thông báo mới.
Số lượng:
Mô tả:

Nút đệm tai bọt biển là một thiết bị giúp giảm tiếng ồn và bảo vệ tai khỏi các yếu tố gây hại như âm thanh quá lớn. Thiết kế của nút đệm tai thường nhằm đảm bảo sự thoải mái khi đeo trong nước.

✔ Nút đệm tai bọt biển là một thiết bị giúp giảm tiếng ồn và bảo vệ tai khỏi các yếu tố gây hại như âm thanh quá lớn, các đặc điểm quan trọng của nút đệm tai bọt biển thường bao gồm:


✔  Chất liệu chống nước: Nút đệm tai được làm bằng chất liệu chống nước hoặc có lớp phủ chống nước để bảo vệ tai khỏi nước biển


Thiết kế khá thoải mái: Thiết kế của nút đệm tai thường nhằm đảm bảo sự thoải mái khi đeo trong nước, đặc biệt là khi hoạt động thể thao nước.